Hytter – Nordfjordhytta og Sunnfjordhytta

Sogn og Fjordanelaget, som Sogn og Fjordaneringen er ein del av, eig to hytter i markene rundt Oslo.
Nordfjordhytta ligg på Eineåsen rett ovanfor Rykkinn i Bærum.
Sunnfjordhytta eller “Pustut” som ho vert kalla, ligg i Lillomarka ved Sinober i Nittedal kommune.

Medlemmer av laget kan nytte hyttene både til dagsturar og til overnatting.

Utleige

Både Nordfjordhytta og Sunnfjordhytta kan leigast ut etter førespurnad.

Kontakt Nordfjordhytta
Dagfinn Aa
dagfinn.aa@online.no

Kontakt Sunnfjordhytta
Andor Gjelsvik
andorgj@online.no