Leikfestar og andre spesielt interessante folkedansarrangement


25. januar 2020
Leikfest på Greåker med Syver’s orkester. Påmeldingsfrist 18. januar

7. mars 2020
Gammeldansfestivalen 2020 Asker Folkedanslag på Skui Grendehus

28. mars 2020
Leikfest i Ås med Spelemannslaget De Frilynde

Andre folkedans- og folkemusikklenker

Folkedanskveldar i Nordahl Bruns gate 22.

Riksscenen – Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans.

Alt som skjer – Mange norske og nordiske arrangement.

Danserettleiing (folkedans.com)   – Mange musikkdansar, mest norske og nordiske. Rettleiing også til mange songdansar.