50-årsjubileum på Holmenkollen Restaurant
9. oktober 2004

Dei nyslåtte æresmedlemane: Olav Kvam, Bjarne Hestenes, Kari Myrvang, Dagfinn Aa. Foto: Svein Aasen ©

Innbyding, program mm

Her er mange bilde:
Foto: Svein Aasen ©