Tillitsvalde og tilsette

Tillitsvalde 2019
Leiar: Ingjerd Torsby
Nestleiar: Marit Haug Loen
Kasserar: Hjørdis Riber
Skrivar: Helge Veum
Styremedlem: Torgunn Kvamme
Varamedlem: Olav Kvam
Varamedlem: Anne-Tove Rud
Valnemd: Tone Eid
Ingeborg Fagnastøl
Tilsette
Instruktør: Dagfinn Aa
Musikk: Solvor Sundsbø

Epost: styret@sognogfjordaneringen.no