Tillitsvalde og tilsette

Tillitsvalde 2020
Leiar: Ingjerd Torsby
Nestleiar: Marit Haug Loen
Kasserar: Hjørdis Riber
Skrivar: Torgunn Kvamme
Styremedlem: Anne-Tove Rud
Varamedlem: Olav Kvam
Varamedlem: Berit Stenmark
Valnemd: Ingeborg Fagnastøl
Hogne Tellnes
Tilsette
Instruktør: Dagfinn Aa
Musikk: Solvor Sundsbø

Epost: styret@www.sognogfjordaneringen.no