Hugs!

Ringen er arrangør av folkedanskvelden 19. januar
Minikurs i Bingsjöpolska kl. 18-19.30