NB!!!!!!!

På grunn av koronaepedemien er all danseaktivitet stansa – i første omgang fram til påske