Organisasjon

NU: Noregs Ungdomslag. Landsorganisasjonen for bygdelaga.

BLS: Bygdelagssamskipnaden i Oslo (Fylkeslaget). Fylkeslaget er tilslutta Noregs Ungdomslag.

Sogn og Fjordanelaget : Det bygdelaget i Oslo som Sogn og Fjordaneringen er særlag i. Sogn og Fjordanelaget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden i Oslo.

Sogn og Fjordaneringen. Særlag under Sogn og Fjordanelaget.

Noregs Ungdomslag – Organisasjonskart