Hytteutleige

Sogn og Fjordanelaget, som Sogn og Fjordaneringen er ein del av, eig to hytter i markene rundt Oslo.

Nordfjordhytta ligg på Eineåsen rett ovanfor Rykkinn i Bærum.
Sunnfjordhytta eller “Pustut” som ho vert kalla, ligg i Lillomarka ved Sinober i Nittedal kommune.

Både Nordfjordhytta og Sunnfjordhytta kan leigast etter førespurnad.

Kontakt Nordfjordhytta
Dagfinn Aa
dagfinn.aa@online.no

Kontakt Sunnfjordhytta
Andor Gjelsvik
andorgj@online.no