Tur til Færøyane ved olsok 2016

SOGN OG FJORDANERINGEN ved Gøta kirke: Framme frå venstre: Arvid Rustand, Sigrun Gran, Hilda Thomsen (guide), Kirsten Løfsgaard, Anne-Lise Berggren, Eldbjørg Stensrud, Synnøve Ulvik, Solveig Næss. • Bak frå venstre: Valbjørg Grønvik, Dagfinn Aa, Torkel Løfsgaard, Finn Stafsnes, Petter Andersen, Astrid Hunderi, Oskar Jahnsen, Kjell Stensrud, Inge Fredriksen, Else Motzfeldt, Olav Kvam. (Bussjåføren tok bildet)

Her er kartutsnitt av Færøyane med avmerking av Ringen sine turmål.

Her er programmet for dei 7 dagane på Færøyane.

Her kan du lese fyldig reiseskildring av Petter Andersen.

Og her er er ein del bilde:
Foto der fotograf er spesifisert på bilde: Finn Stafsnes ©.
Foto alle andre bilde: Dagfinn Aa ©.