Røros-leken 2012

Sogn og Fjordaneringen arrangerte tur til Røros-leken fyrste helga i mai. Ein i alle måtar mykje vellukka tur, trur eg radt alle dei godt 30 som var med, vil meina, på biletet smilande samla rett før heimferda på sundagen. Foto: Alv Reidar Dale ©.

 

 

Her kan du lese turskildring, trykt i Tre Fjordar nr. 3 2012.

Tekst og foto: Alv Reidar Dale ©