Rekeselskap på Nordfjordhytta 21-22 mai 2011

Fin stemning i hyggjeleg lag rundt rekebordet på Nordfiordhyta. Frå venstre: Ingeborg FagnastøI, Martha Reksten, Randi Solheim, Oddbjørg Stave, Oddvar Bjordal, Anne-Lise Berggren, Jorun Ørsleie (venninne av Ingeborg, nesten skjult), Wei, Per Rinde, Astrid Gjørven og Eva Landmark. Foto: Dagfinn Aa ©