Rekefest på Nordfjordhytta mai 2010

Velbekomme! Frå venstre: Martha Reksten, Astrid Gjørven, Ingeborg FAgnastøl, Randi Solheim, Olav Kvam, Anne-Lise Berggren. Foto: Dagfinn Aa ©