Kurs i polskor

Hausten 2020:

Dag Dato Kl. Stad Polska Kursavgift 1)
Søn 19. jan 18:00 – 19:30 Halli Bingsjöpolska
Minikurs med Dagfinn og Marit
130 kr.
(Student 80)
Søn 16. feb 18:00 – 19:30 Halli Bodapolska
Minikurs med Dagfinn og Marit
130 kr.
(Student 80)
Søn 15. mars 18:00 – 19:30 Halli Bingsjöpolska
Minikurs med Dagfinn og Marit
130 kr.
(Student 80)

1) Kursavgifta innkluderer også folkedanskvelden (19.30 – 22.30) med levande folkedansmusikk.