Litt fra Nordlek 2018 i Falun

«Nordleik», Folkedansens storstevne, blir arrangert hvert tredje år, vekselvis i Sverige, Finland, Norge og Danmark og med gjester fra Færøyene, Island, Grønland, USA og Australia.
«Nordlek 2018» ble arrangert i Falun i Sverige fra 10. til 15. juli med ca. 2500 deltagere i det store idretts- og skolemiljøet rett ved de to store hoppbakkene.
Et flott Nordleik med mange aktiviteter, hovedsakelig folkedans og folkemusikk fra alle landene fra morgen til kveld i fem hele dager i strålende vær.
I mange saler lærer alle landene bort sine folkedanser med flinke instruktører, da går samdansen lett. Du kan velge utflukter, alle land har noen severdigheter de vil vise fram, slik også i Sverige.
Jeg har vært med på 8 Nordleik og synes det er en flott opplevelse hver gang.

Teks og foto: Tone Eid ©
Ps: Nordleik 2021 er i Tampere (Tammerfors) i Finland.

Nokre av deltakarane på Nordlek i Falun: Alix Cordray, Signe Dale, Aud Westavik, Stein Krohn, Olav Kvam.