Jubileumsbok

Sogn og Fjordaneringen var 50 år i 2004.
Til jubileet vart det laga ei bok «50 år med leik og dans»,
som handlar om Ringen og medlemmene gjennom desse 50 åra.
Boka inneheld over 300 rikt illustrerte sider.

Skriftnemnda som har laga boka, var samansett av
Bjarne Hestenes, Olav Kvam, Hilmar Nummedal, Ragnhild Slyngstad,
Turid G. Thorkildsen og Dagfinn Aa.

Ta kontakt med styret om du vil ha eit eksemplar av boka.
Ho kostar 100 kr + eventuelt porto.