Olav Kvam – 85 år… og like sprek!

Lett på foten og stødig i dansen, kven skulle tru at Olav Kvam runda 85 år 15. februar i år. I høve dagen og alle åra vart han feira med blautkake, blomar og godord på øvinga i ringen 16. februar.

Her kan du lese artikkel/omtale om Olav skrive av Anny Sollid i Tre Fjordar nr. 2/2016

Alle foto hvis ikkje anna er nemnt: Alv Reidar Dale ©