Dagfinn Aa runda sytti i januar!

På leikøvinga i Sogn og Fjordaneringen 23. januar vart rettleiar Dagfinn Aa gjort ære på og vel fortent feira – han fylte 70 nett den dagen!

Kven skulle tru han er så oppi åra, sprek og ungdommeleg som han er… Og når vi nemner noko av alt han har gjort for laget og ringen i meir enn ein mannsalder, er det halvt utruleg.

Her kan du lese jubileumsartikkel om Dagfinn i Tre Fjordar nr. 1/2018, skrive av Anny Sollid, Alv Reidar Dale og Finn Stafsnes på vegner av laget og ringen.