5o-årsjubileum for Nordfjordhytta i september 2010

I tråd med god hyttetradisjon var festmaten rjomegraut og spekemat

Her finn du jubileumsreferat av Per Rinde

Her er ein del bilde:
Foto: Dagfinn Aa ©