17. mai 2014

Det tradisjonelle gruppebildet etter dansinga på Solberg. Framme frå venstre: Olav Kvam (med blomster frå Solberg), Svein Aasen, Eldbjørg Stensrud, Solveig Næss, ukjend. Bak: Anne-Lise Berggren, Berit Aamodt, Dagfinn Aa, Solvor Sundsbø, Kjell Stensrud, Ingeborg Fagnastøl, Astrid Hunderi, Petter Andersen, Tone Eid, Finn Stafsnes, Ragnhild Slyngstad. Foto: Dagfinn Aa ©

 

Standard danseopplegg på fem institusjonar i Bærum

Mariehaven
Martina Hansens Hospital
Dønski sykehjem
Vallerhjemmet
Statens senter for epilepsi (Solberg)

Kaffi og bløtkake på Martina Hansens Hospital. Ved bordet i framgrunnen: Eldbjørg Stensrud, Kjell Stensrud, Per Rinde. Foto: Dagfinn Aa ©