Tur til USA august 2007

Dei som var med. Framme frå venstre: Helge Veum, Harry Tinjar, Rønnaug Tinjar, Helen Shaw. Bak: Dagfinn Aa, Astrid Hunderi, Lars Petter Eliassen, Aud Westavik, Marit Haug Loen, Petter Andersen, Randi Solheim, Olav Kvam, Tone Eid, Einar Gulbrandsen, Anne-Lise Berggren. Innfelt: Bo Carlin, Solvor Sundsbø, Victoria Carlin, Bjørn Carlin. Foto: Tone Eid ©

Her er kartutsnitt over reiseruta.

Her kan du lese dagbok frå turen, skrive av deltakarane på omgang.

Her er ein del bilde:
Foto ©: Tone Eid, Dagfinn Aa

Mange offisielle bilde frå Norsk Folkedans Stemne på Camp Brotherhood finn du etter dette bildegalleriet.


Offisielle bilde frå Norsk Folkedans Stemne 2007

Fredag:
P8173379-177
Laurdag:
P8184169-216
Søndag:
P8194513t-030