Hovudside
Aktivitetskalender
Tysdagsdans
Kurs
Hytter
Lenker
Om oss

     

 

   Tysdagsdans    

     Kvar tysdag
     kan du danse med oss.

     Frå kl. 18:00 til kl. 19:30
     har vi vanlegvis eit 
     
tysdagstema. 
     Ope for alle som vil danse. 
     Medlemar gratis,
     Kr. 50,- for ikkje-medlemmar.

     Frå kl. 19.30 til kl. 22.00 er 
     Dagfinn rettleiar og 
     Solvor spelar fele/hardingfele. 
     Vi har både turdans, songdans,
     bygdedans, gammaldans og 
     stildans på programmet. 
     Kvart semester blir det
     sett opp eit program for 
    
turdansar og songdansar 
     som ein øver særskilt på
     til denne gongen. 
     Dansepengar:
     kr 20,- for medlemmar, 
     kr.50,- for ikkje-medlemmar.

     I løpet av kvelden
     tar vi oss også tid til ein kopp 
     kaffi eller te og noko å bite i. 
     Dette syter medlemene for på
     omgang, ref. "Kaffelisten".
    
    
Dei vanlege øvingane
     tar til i slutten av august
     og held på til midt i juni, se
 
    
aktivitetskalendaren.

       Vi øver i Storsalen
    
i Nordahl Brunsgate 22 i Oslo.